• ข้อมูลบริษัท

  “Helping people to enjoy healthier lives”

  เกี่ยวกับเรา

  บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตยาอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญ (API) จนได้เป็นยาสำเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระจายสินค้าออกสู่ทุกตลาด

  รางวัล
  Good Manufacturing Practice: GMP

  ประวัติความเป็นมาของบริษัท

  บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤจิกายน พ.ศ. 2522 โดยมีโรงงานผลิตยาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยการร่วมลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น

  บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตยาที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญ (API) จนได้เป็นยาสำเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 • ปรัชญาของกลุ่มบริษัทเมจิ

  ภารกิจของเรา คือ การขยายธุรกิจไปทั่วโลกเพื่อ ความอร่อยและความเพลิดเพลิน รวมทั้งเติมเต็มความหวังใน การมีสุขภาพที่ดีและการสร้างความเชื่อมั่น

  ความปรารถนาของเรา คือ การได้ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด คอยอยู่เคียงข้างและทำให้ทุกวันเป็นวันที่สดใส

  ความรับผิดชอบของเรา คือ ความเป็นมืออาชีพในด้าน อาหารและสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการค้นหาแนวทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 • วิถีแห่งเมจิ

  เพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญของลูกค้า หุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานในชีวิตประจำวัน เราต้อง

  1. 1

   รับฟังและเรียนรู้จากลูกค้า

  2. 2

   เสาะหาวิธีกำหนดแนวโน้มในอนาคต และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้นำเทรนด์

  3. 3

   ทำงานด้วยความตื่นตัว และสร้างงานที่น่าตื่นเต้น

  4. 4

   มีพลังและความกล้าในการเผชิญปัญหามากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงปัญหา

  5. 5

   เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมอยู่เสมอและทำให้สุดความสามารถ

 • ภารกิจและวิสัยทัศน์ของ TMP

  ด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่นผนวกกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ทำให้ปัจจุบัน บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด มีความมุ่งมันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  ที่สำคัญบริษัทมีนโยบายขยายฐานผลิตให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล

  นอกจากธุรกิจยาแล้ว บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ยังได้คำนึงถึงภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ การออกหน่วยบริการทางการแพทย์ รวมทั้งบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

  ทั้งนี้ เพราะบริษัทตระหนักดีว่าคุณภาพของสังคมเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคม

  ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมานั้น บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ตั้งปณิธานว่า เราจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ

  ดังนั้น บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด จะมุ่งมั่นพัฒนาและก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาที่ดีมีคุณภาพให้อยู่คู่สังคมไทย และสู่สังคมโลก

 • บริษัท เมจิ เซก้า ฟาร์ม่า จำกัด

  บริษัท เมจิ เซก้า ฟาร์ม่า จำกัด สำนักงานใหญ่ของเรา มุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มี “สุขภาพ” และเสริมสร้าง “ชีวิต” ด้วยธุรกิจเวชภัณฑ์ยาสามประเภท ได้แก่
  1. ยาต้านการติดเชื้อ (anti-infective drugs)
  2. ยารักษาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)
  3. ยาสามัญ (generic drugs)
  เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพต่างๆ และผู้ใช้ ในฐานะ “บริษัทยาวิจัยและยาสามัญ (Specialty and Generic Pharmaceutical Company)”

  ในธุรกิจด้านเคมีเกษตรกรรมและเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ บริษัทได้เสริมสร้างสังคมในฐานะบริษัทที่ทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการผลิตอาหารที่ปลอดภัย และสุขภาพของสัตว์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตทางการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพของสัตว์ โดยการร่วมทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันด้วยความจริงใจ