ตัวแทนบริษัทฯเข้าร่วมมอบขนมแบรนด์เมจิเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม

07 Jul 2017


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้นำขนมทานเล่นแบรนด์เมจิไปมอบให้แก่นิมคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคมฯ