ผู้บริหารมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม

07 Jul 2017


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริษัทไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ร่วมกับผู้บริหารได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ได้นำขนมแบรนด์เมจิไปมอบให้กับเด็กๆและผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและโหลกศีรษะด้วย