กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

กิจกรรม

17 Jun 2021


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องน้ำ รวมถึงมอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและขนมแบรนด์เมจิให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุทธาโภชน์
#ไทยเมจิแบ่งปันเพื่อสังคมประจำปี2563