กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 25 พค 64

กิจกรรม

17 Jun 2021


"MEIJI WE CARE" วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และของใช้จำเป็นให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบนิคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19