กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

22 Oct 2021


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 60 ถุง เครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง โทรทัศน์ และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ พร้อมเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท แก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัยที่เกิดขึ้น