กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่โรงงานลาดกระบัง

กิจกรรม

10 Jan 2022


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกับพนักงานกว่า 300 คน ณ โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในช่วงเช้ามีการไหว้ศาลพระพรหม ใส่บาตร ทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง หลังจากนั้น ทางบริษัทจึงมีการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ทำงานมานานและพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ รวมถึงจัดกิจกรรมจับฉลากออนไลน์เพื่อของขวัญให้แก่พนักงานผู้โชคดี ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันตามแบบวิถีใหม่ (New Normal)