กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สำนักงานขายเลขรัชดา

กิจกรรม

10 Jan 2022


เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่สำนักงานขายเลครัชดาออฟฟิศ มีการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ทำงานมานานและพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ รวมถึงจัดกิจกรรมจับฉลากออนไลน์เพื่อของขวัญให้แก่พนักงานผู้โชคดี ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันตามแบบวิถีใหม่ (New Normal)