บริจาคขนมแก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม

10 Jan 2022


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้บริจาคขนมขบเคี้ยวตราเมจิ จำนวน 10 ลัง มูลค่าประมาณ 5,000 บาท ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบนิคมต่อไป