กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

กิจกรรม

10 Oct 2022


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "นิคมอุตสาหกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ให้ชุมชน" ณ. ชุมชนลำพุทรา เขตลาดกระบัง พร้อมลงนามใน MOU เพื่อดูแลต้นไม้ร่วมกับชุมชนและนิคม นอกจากนั้นยังได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน