บริจาคขนม และ ทุนการศึกษา ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

กิจกรรม

19 Jan 2023


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้มอบขนมแบรนด์เมจิ และทุนการศึกษา พร้อมกระเช้าปีใหม่ ให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่