บริจาคขนม และ กระเช้าปีใหม่ ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุงเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

กิจกรรม

19 Jan 2023


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้มอบขนมแบรนด์เมจิ และทุนการศึกษา พร้อมกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่