บริจาคขนม และ ทุนการศึกษา ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม

19 Jan 2023


เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กและสีสันสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและผู้ประกอบการอีกหลายแห่งในนิคมฯ โดยมีการมอบขนมแบรนด์เมจิ ทุนการศึกษา และจักรยาน ให้แก่โรงเรียน 5 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่รอบนิคมฯ