กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 10-13 , 16 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม

09 Mar 2023


เมื่อวันที่ 10-13 , 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และ ได้ บริจาคถุงยังชีพ ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 44 คน ใน 7 ชุมชน บริเวณรอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย