บริจาค สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาล

กิจกรรม

07 Mar 2023


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้บริจาค สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร , โรงพยาบาลลาดกระบัง ,
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (หนองจอก) , โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี