กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

กิจกรรม

16 Aug 2023


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และอีกหลายบริษัทฯ ในนิคมฯ ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดาธรณ์ในพื้นที่ริมคลองหลังวัดบึงบัว และยังได้บริจาคถุงยังชีพของใช้จำเป็นให้แก่ชาวชุมชนบึงบัว ซึ่งตั้งอยู่ ณ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ