ตัวแทนบริษัทฯเข้าร่วมพิธีแปรอักษรและปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง

กิจกรรม

05 Jun 2017


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ตัวแทนจากบริษัทผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมร่วมพันคนได้ร่วมกันแปรอักษรเลขเก้าและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย