พิธีถวายอาลัยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรม

05 Jun 2017


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ประจำโรงงานลาดกระบัง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายอาลัยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน