มอบเงินช่วยเหลือพนักงานเป็นกรณีพิเศษ

กิจกรรม

08 Dec 2017


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คุณวีระ รักเจริญ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสโรงงานลาดกระบัง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือนายทิวากร อมศิริ เจ้าหน้าที่แผนก API Production ซึ่งบ้านและที่ทำกินของครอบครัวตั้งอยู่ ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย