การรักษาอาการเจ็บคอโดยไม่ต้องกินยา

การรักษาเจ็บคอโดยไม่กินยาฆ่าเชื้อ

 

นพ. สักกะ ณ.ตะกั่วทุ่ง
โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 1

 

          เจ็บคอ คือ การอักเสบของเยื่อบุผนังช่องคอ ต่อมทอนซิลและเพดานอ่อน
บุคคลทั่วไป จะมีอาการดังกล่าวได้ โดยเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อปี และเป็นอาการ ที่
ผู้ป่วยมาพบแพทย์มากเป็นอันดับต้น 

 

          การเจ็บคอ ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย
ฉะนั้น จึงอาจไม่จำเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อประมาณ 1 ใน 3    ของการเจ็บคอ
เกิดจากเชื้อหวัดธรรมดา (Common Cold) และไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือ
Rhinovirus และ Corona Virus แต่ถ้าเป็นในเด็ก ก็มักจะเป็นเชื้อ
Adenovirus

 

          ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสบริเวณคอ มักมีอาการคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเกิด
จากเชื้อไวรัสตัวใด คือ มีไข้ต่ำจนถึงสูง บางครั้งหนาวสั่น ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอ
แสบคอไม่มากนัก อาจมีน้ำมูกใสๆ และคัดจมูก ที่สำคัญ มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
ทั่วร่างกายด้วย แต่อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น

 

          Adenovirus ทำให้มีเสียงแหบ ไอ และปวดกล้ามเนื้อได้มากกว่าตัวอื่น
นอกจากนี้ อาจมีเยื่อบุตาอักเสบแดงด้วย

 

          Coxackie group A ทำให้มีไข้สูงมาก อาเจียน ปวดท้อง และถ่ายท้อง
ร่วมด้วย

 

          การตรวจทางช่องคอ จะพบลักษณะคล้ายคลึงกันคือ เยื่อบุช่องคอ
แดงเล็กน้อยและมีตุ่มแดงของ Lymphoid tissue (granular pharyngitis)

 

          การรักษา เนื่องจากไม่มียาที่ทำลายเชื้อไวรัสได้แน่นอน การรักษาจึง
เป็นการรักษาตามอาการ และให้ยาปฏิชีวนะ เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน

 

          ปัจจุบัน เมื่อมีอาการเจ็บคอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จึงมักรอให้อาการหายเอง
และอาจใช้ยา Antiseptic กลั้วคอ หรือ พ่นคอ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอได้

 

          Povidone-Iodine (โพวิโดน-ไอโอดีน) ได้ถูกนำมาใช้ในทางคลีนิก
หลายอย่าง เช่น ใช้ล้างแผล ฟอกแผล ฆ่าเชื้อเฉพาะที่บริเวณผิวหนัง ก่อนทำการ
ผ่าตัด หรือแม้กระทั่งใช้เป็นสบู่ฟอกมือฆ่าเชื้อ

 

          จากการทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นพบว่า Povidone Iodine (PVP-I)
มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด
โรคทางเดินหายใจ เช่น Rhinovirus, Adenovirus, Influenza Virus
รวมทั้งเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบัน คือ HIV นอกจากนี้ ยังรวมถึงเชื้อ
Rubella (หัดเยอรมัน), Measles (หัด) Herpes Virus (เริม)

 

          ได้มีการนำ PVP-I (โพวิโดน-ไอโอดีน) มาใช้เป็นยาพ่นคอ เพื่อรักษา
โรคเจ็บคอที่น่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยเนื่องจาก
ตัว PVP-I มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี โดยเฉพาะเชื้อกรัมบวก

 

          PVP-I preparation ที่เป็นยาพ่นนี้ นอกจากมีข้อดีในการฆ่าเชื้อแล้ว
ยังไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากและคอด้วย

 

          ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ โพวิโดน ไอโอดีน ที่ใช้กับช่องปากและคอ มีขายทั้ง
ในรูปแบบที่เป็น ยาพ่น และน้ำยาบ้วนปาก ให้ได้เลือกใช้ตามความสะดวก

 


          เจ็บคอ คือ การอักเสบของเยื่อบุผนังช่องคอ ต่อมทอนซิลและเพดานอ่อน
บุคคลทั่วไป จะมีอาการดังกล่าวได้ โดยเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อปี และเป็นอาการ ที่
ผู้ป่วยมาพบแพทย์มากเป็นอันดับต้น ๆ
 
          การเจ็บคอ ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย
ฉะนั้น จึงอาจไม่จำเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อประมาณ 1 ใน 3    ของการเจ็บคอ
เกิดจากเชื้อหวัดธรรมดา (Common Cold) และไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือ
Rhinovirus และ Corona Virus แต่ถ้าเป็นในเด็ก ก็มักจะเป็นเชื้อ
Adenovirus
 
          ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสบริเวณคอ มักมีอาการคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเกิด
จากเชื้อไวรัสตัวใด คือ มีไข้ต่ำจนถึงสูง บางครั้งหนาวสั่น ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอ
แสบคอไม่มากนัก อาจมีน้ำมูกใสๆ และคัดจมูก ที่สำคัญ มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
ทั่วร่างกายด้วย แต่อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น
 
          Adenovirus ทำให้มีเสียงแหบ ไอ และปวดกล้ามเนื้อได้มากกว่าตัวอื่น
นอกจากนี้ อาจมีเยื่อบุตาอักเสบแดงด้วย
 
          Coxackie group A ทำให้มีไข้สูงมาก อาเจียน ปวดท้อง และถ่ายท้อง
ร่วมด้วย
 
          การตรวจทางช่องคอ จะพบลักษณะคล้ายคลึงกันคือ เยื่อบุช่องคอ
แดงเล็กน้อยและมีตุ่มแดงของ Lymphoid tissue (granular pharyngitis)
 
          การรักษา เนื่องจากไม่มียาที่ทำลายเชื้อไวรัสได้แน่นอน การรักษาจึง
เป็นการรักษาตามอาการ และให้ยาปฏิชีวนะ เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
 
          ปัจจุบัน เมื่อมีอาการเจ็บคอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จึงมักรอให้อาการหายเอง
และอาจใช้ยา Antiseptic กลั้วคอ หรือ พ่นคอ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอได้
 
          Povidone-Iodine (โพวิโดน-ไอโอดีน) ได้ถูกนำมาใช้ในทางคลีนิก
หลายอย่าง เช่น ใช้ล้างแผล ฟอกแผล ฆ่าเชื้อเฉพาะที่บริเวณผิวหนัง ก่อนทำการ
ผ่าตัด หรือแม้กระทั่งใช้เป็นสบู่ฟอกมือฆ่าเชื้อ
 
          จากการทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นพบว่า Povidone Iodine (PVP-I)
มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด
โรคทางเดินหายใจ เช่น Rhinovirus, Adenovirus, Influenza Virus
รวมทั้งเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบัน คือ HIV นอกจากนี้ ยังรวมถึงเชื้อ
Rubella (หัดเยอรมัน), Measles (หัด) Herpes Virus (เริม)
 
          ได้มีการนำ PVP-I (โพวิโดน-ไอโอดีน) มาใช้เป็นยาพ่นคอ เพื่อรักษา
โรคเจ็บคอที่น่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยเนื่องจาก
ตัว PVP-I มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี โดยเฉพาะเชื้อกรัมบวก
 
          PVP-I preparation ที่เป็นยาพ่นนี้ นอกจากมีข้อดีในการฆ่าเชื้อแล้ว
ยังไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากและคอด้วย
 
          ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ โพวิโดน ไอโอดีน ที่ใช้กับช่องปากและคอ มีขายทั้ง
ในรูปแบบที่เป็น ยาพ่น และน้ำยาบ้วนปาก ให้ได้เลือกใช้ตามความสะดวก
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
thaimeiji.co.th